Ontwikkelingen zonne-energie

Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen op uw dak?

Laatste nieuws

Voor- en nadelen

De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie volgen zich in rap tempo op. Enerzijds wordt de kostprijs per wattpiek lager, anderzijds de (fiscale) stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid ook. Er zijn veel feiten (en fabels) omtrent zonnepanelen. Hieronder vindt u de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje:

Voordelen

 • Geld besparen en verdienen

  In eerste instantie gaat u geld besparen op de energierekening, omdat u uw zelf opgewekte zonne-energie niet hoeft af te rekenen bij uw energieleverancier. Op termijn leveren zonnepanelen daardoor geld op. Zonnepanelen gaan ongeveer 25 jaar mee, terwijl u de investering na ca. 10 jaar heeft terugverdiend. U kunt daarna dus nog vijftien jaar genieten van ‘gratis energie’ . Met zonnepanelen kan het voorkomen dat er méér energie wordt opgewekt dan verbruikt. U kunt teveel opgewekte energie tegen een vergoeding terug laten stromen in het elektriciteitsnet. Dit wordt terugleveren genoemd. De vergoeding verschilt per energieleverancier.

 • Waardestijging van het pand

  Wanneer u een zonnepaneleninstallatie op uw dak heeft en u wilt uw pand verkopen, dan voegen de geplaatste zonnepanelen extra waarde toe aan uw pand.

 • Regelgeving

  Een zonnepaneleninstallatie is gunstig voor het energielabel van een pand en draagt bij aan de informatieplicht richting de overheid. Zonnepanelen verbeteren namelijk het energielabel van uw pand. Daarnaast is het verplicht om vanaf 2023 een energielabel te hebben hoger dan label C indien u een pand verhuurt of wilt verhuren.

 • Onafhankelijkheid van energieleverancier

  U wekt zelf energie op en daarmee wordt u onafhankelijker van een energieleverancier. Bij kleinverbruikers (aansluiting < 3x80A) is de vergoeding van een energieleverancier gelijk aan de kWh-prijs, inclusief BTW en energiebelasting. Wanneer u grootverbruiker bent en u gebruikmaakt van de SDE+ subsidie, dan krijgt u zelfs voor elke opgewekte kWh een vergoeding.

 • Voordelen bij aanbestedingen

  Bij aanbestedingen, bijvoorbeeld in de bouw, worden duurzaamheidsfactoren steeds vaker een punt van aandacht. Door zonnepanelen op uw dak te plaatsen kunt u laten zien dat u ‘groen bezig bent’, wat in uw voordeel kan werken bij een gunning. Ook kunt u, bijvoorbeeld op basis van de CO2 prestatieladder, een fictieve korting hanteren op uw inschrijfbedrag waardoor de ingediende prijs voor u beter tot uiting komt.

 • Tegengaan van klimaatverandering

  Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Door in plaats van fossiele energie duurzame energie op te wekken komt er veel minder CO2 in de lucht. Hierdoor draagt u bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Nadelen

 • Investering

  De kosten van zonnepanelen worden bepaald door het aantal, de kwaliteit en de installatiekosten van de zonnepanelen. Tegenwoordig is de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ongeveer tien jaar. Dit is langer dan bijvoorbeeld een spouwmuurisolatie. Daar staat tegenover dat het over een looptijd van 25 jaar meer rendement oplevert. Mocht u het geld niet zelf hebben dan zijn er zogenaamde groenleningen mogelijk. Ook kunt u ervoor kiezen om uw dak te verhuren aan een externe partij die vervolgens de panelen plaatst.

 • Aanpassingen aansluiting

  In sommige gevallen moet de meterkast aangepast worden. Gelukkig hoeft u dit niet zelf te regelen, dit regelt de installateur namelijk voor u. Wel zijn hier (meestal) extra kosten mee gemoeid.

 • Uitstraling

  Over de uitstraling van panelen op een dak zijn de meningen verdeeld. Echter, er zijn steeds meer esthetische mogelijkheden. Wel blijft dit een kwestie van smaak. Heeft u moeite met de uitstraling? Vraag een installateur of adviseur naar de mogelijkheden om dit op te lossen.

 • Onderhoud voor zonnepanelen

  Het onderhoud van panelen kan vaak gemakkelijk met water. De kosten zitten vaak in een onderhoudscontract. Tijdens dit onderhoud worden ook de panelen, de bekabeling en de omvormer nagekeken.

Conclusie

Een zonnepaneleninstallatie is een behoorlijke investering, maar die investering wordt vaak binnen een aantal jaren (ca. 10 jaar) terugverdiend.

Indien u overweegt om zonnepanelen te plaatsen, is het verstandig om voldoende informatie in te winnen. Kijk ook goed naar de kwaliteit van de panelen, het opwekkingsvermogen, de investering en het rendement.